Vzdelávanie pre budúcnosť - výzvy a dilemy - prednáška