Vzdelávanie pre budúcnosť - inovácie vo vzdelávaní budúcich učiteľov a učiteliek a iných pomáhajúcich profesií

Prezentácia príkladov inovatívnych prístupov vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek učiteľstva a iných pomáhajúcich profesií. Vedecká sekcia konferencie, na ktorej majú účastníci a účastníci možnosť aktívne vystúpiť v pléne a prezentovať príklady inovatívnych prístupov vo vysokoškolskej príprave študentov a študentiek učiteľstva a iných pomáhajúcich profesií. Súčasťou sekcie bude prezentácia výstupov projektov realizovaných na Univerzite Mateja Bela: stratégia service learning, príprava na mentoring  v rámci Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu, globálne vzdelávanie vo vysokoškolskom prostredí a iné. Program sekcie bude upresnený po zaslaní anotácií príspevkov od ďalších účastníkov a účastníčok.

Prezentované príspevky je možné uverejniť v zborníku. Príspevky je potrebné zaslať na adresu: alzbeta.gregorova@umb.sk do 30.4.2019. Príspevky musia súvisieť s témou sekcie konferencie.

Pokyny pre štruktúru príspevku si môžete stiahnuť tu.

Moderujú: 
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.