Výtvarná edukácia v premenách času

Cieľom sekcie konferencie je podpora vedy a výskumu v oblasti výtvarnej kultúry, umenia a vzdelávania. Našou snahou je poskytnúť priestor na prezentáciu výsledkov výskumu a praxe v oblasti výtvarnej kultúry, výtvarného umenia, výtvarnej pedagogiky a výtvarnej výchovy. Konferencia poskytne priestor na diskusiu o problémových oblastiach a hľadaní návrhov na riešenie.

Moderuje:
prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.