Skúsenosti s rozvojom čitateľstva detí mladšieho školského veku

Formou kolokvia realizujeme diskusiu a výmenu skúseností s pozvanými hosťami s cieľom vytvoriť a od septembra 2019 overiť komunitný program a metodiku na podporu čitateľstva detí mladšieho školského veku s názvom „Čítame deťom, čítame s deťmi".

Moderuje:
doc. PaedDr. Simoneta Babiaková, PhD.