Popularizuj svoj výskum

Podujatie určené doktorandom a doktorandkám na prezentáciu ich vlastného výskumu. Cieľom podujatia je, aby prezentujúci predstavili svoj výskum odbornej aj laickej verejnosti netradičnou, zábavnou formou. Súčasne, doktorandky a doktorandi zabojujú o Cenu publika za najlepšiu prezentáciu. Bližšie informácie o sekcii nájdete tu.