História a súčasnosť Katedry pedagogiky v kontexte vývoja učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici - významné osobnosti

Cieľom je priblížiť vývoj Katedry pedagogiky v minulosti ako nosnej katedry Pedagogickej fakulty, jej zameranie a premeny v kontexte vývoja spoločnosti, Pedagogickej fakulty a UMB. Na tomto podujatí si pripomenieme tiež najvýznamnejšie osobnosti Katedry pedagogiky a tiež významných absolventov našich študijných odborov a spoluprácu katedry na národnej i medzinárodnej úrovni.

Moderujú:
prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD., doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.