Diakonia v cirkevnej praxi

Konferencia sa zaoberá biblickými východiskami diakonie a jej postavením v praktickej teológii. Hostia z praxe prispievajú do monitoringu diakonických zariadení na Slovensku a v okolitých krajinách.

Moderuje:
PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.