Akých učiteľov máme a akých chceme mať - panelová diskusia

Panelová diskusia s odborníkmi a odborníčkami mimo akademického prostredia. Cieľom je podporiť diskusiu medzi akademickým a neakademickým prostredím o vysokoškolskej príprave učiteľov a učiteliek, jej obsahu, formách a perspektívach v kontexte 21. storočia. Panelisti a panelistky sa v diskusii podelia o svoje skúsenosti v práci s učiteľmi a učiteľkami a o ich pohľade na to na čo a ako by mali byť budúci učitelia a učiteľky pripravované.

Účastníci a účastníčky diskusie:

Mgr. Jana M. Balážová, ACC (ICF), LEAF
Mgr. Peter Dráľ, M.A.; Nové školstvo
Mgr. Juraj Hipš; Živica
Stano Lukáč, MA; To dá rozum
Marian Zachar; Medzinárodná cena Vojvodu z Edinburghu
Mgr. Anna Chlupíková; Teach for slovakia, riaditeľka školy

Moderuje:

prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.