Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť

Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť je reprezentačné a inštruktívne teleso pre potreby štúdia a prípravy učiteľov-dirigentov detských speváckych zborov. Spevácky zbor za roky svojho pôsobenia získal mnohé ocenenia na domácich festivaloch a súťažiach (Akademická Banská Bystrica, Súťaž V. Figuša-Bystrého, Celoštátna súťaž Matice slovenskej), ale aj v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Ukrajina, Bulharsko, Belgicko – Neerpelt, Francúzsko – Tours, Veľká Británia, Švédsko – Oskarshamn, Nemecko – Zwickau, Holandsko – Veldhoven, Chorvátsko, Taliansko – Sardínia, Česko atď. V dramaturgii sa orientuje na štúdium skladieb všetkých štýlových období a vývoja dejín hudby. Podieľa sa na rôznych projektoch v rámci medzinárodných sympózií a workshopov. 

V roku 1979 sa dirigentom zboru stal prof. PaedDr Milan Pazúrik, CSc. a viedol ho viac ako 40rokov. 
 (1950) absolvoval v roku 1974 Pedagogickú fakultu a od tohoto roku je členom katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte. V rokoch 2005-2009 bol aj jej vedúcim katedry. Od počiatku sa venuje zborovému spevu, hudobnej pedagogike. V roku 1981 získal titul PaedDr.,v roku 1989 obhájil na PdF Karlovej univerzite v Prahe kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti zborového spevu a v roku 1997 sa na PF UMB habilitoval na docenta v oblasti zborového spevu na vysokých školách a v roku 2007 po úspešnej inaugurácii v Ústí nal Labem v Českej republike prevzal titul a dekrét univerzitného profesora z rúk prezidenta ČR V. Klausa. V roku 1987 absolvoval študijný pobyt na hudobno-pedagogickom inštitúte v Kyjeve (ZSSR) u prof. Avdejevského a doc. A. G. Bolgarského a v roku 1993 na Wyszej pedagogicznej szkole v Bydgoszczi (Poľsko) u prof. S. Matczaka, kde koncertoval i s Akademickým speváckym zborom WPS. Študíjné pobyty absolvoval aj v Belforte (Francúzsko), Barcelone (Španielsko), Báčskom Petrovci (Srbsko-Vojvodina). Olomouci, Ústí nad Labem a Prahe (Česká republika). Pôsobí ako dirigent v speváckych zboroch Mladosť pri PF UMB, Collegium Cantus DMS v Banskej Bystrici a v Speváckom zbore mesta Brezna. Je členom a v súčasnosti i predsedom predstavenstva Speváckeho zboru slovenských učiteľov pri Domove Speváckeho zboru slovenských učiteľov v Trenčianskych Tepliciach. V oblasti zborového spevu sa podieľa publikačne, umelecky i organizačne. Je zakladateľom festivalov Akademická Banská Bystrica, Horehronské slávnosti zborového spevu v Brezne, Festivalu speváckych zborov Matice slovenskej, Adventných stretnutí akademických speváckych zborov a medzinárodných sympózií o zborovom speve CANTUS CHORALIS SLOVACA. Je odborným poradcom pre FIMU (Medzinárodný festival univerzitnej hudby) pre strednú Európu a krajiny V4. Pravidelne organizuje v spolupráci s MS, NOC a UMB letné dirigentské kurzy. Bol členom Poradného zboru pri NOC v Bratislave a člen predstavenstva Asociácie speváckych zborov Slovenska v Košiciach. Je členom medzinárodných a domácich odborných porôt na rôznych podujatiach a festivaloch speváckych zborov. V zmysle spoločenských uznaní je držiteľom Ceny primátora mesta Brezna, Ceny mesta Brezna a titulu Čestný občan mesta Brezna.

V roku 2021 nastalo odovzdanie Univerzitného miešaného speváckeho zboru od zaslúžilého prof. PaedDr. Milana Pazúrika, CSc. k novej krvi a medzinárodnej renomovanej odborníčke Mgr. art. et Mgr. Monike Bažíkovej, ArtD.

 Z bohatých skúsenosti vyberáme: 


Medzinárodná spolupráca: 
- členka, pomocná dirigentka a korepetítorka medzinárodného speváckeho zboru „In Terra Pax“ (Poľsko), od r. 2010 po súčasnosť
- spolupráca na dirigentských majstrovských kurzoch v Saint-Etienne (Francúzsko), lektori: André de Quadros (USA), Jean-Baptiste Bertrand (FR), r. 2012
- spolupráca na workshope „Love Island Ice Tea“ (zborové aranžmány skupiny ABBA) s lotyšskými lektormi: Mārtiņš Zvīgulis, Signija Miltina, Sintija Silina, r. 2012
- aktívna účasť a spolupráca so zborom „Manado State University Choir“ (Indonézia) na medzinárodných dirigentských kurzoch
„Conducting21C“ v Štokholme (Švédsko), lektori: André de Quadros (USA), Gunnar Eriksson (SE), Katarina Olsson (SE), r. 2014
- seminár a členstvo v odbornej porote na medzinárodnej súťaži speváckych zborov „Cantate Deo“, Rzeszów (Poľsko), r. 2015
- hosťovanie a spolupráca s dirigentom Anthony Trecek-King, Boston (USA), r. 2015
- učiteľská mobilita / Erasmus+ vo Valencii (Španielsko), spolupráca so zborom Coro Universitario Sant Yago, r. 2016
- workshop v rámci seminárov pre učiteľov hudby „Job Alike“ v Amsterdame (Holandsko), r. 2018
- učiteľská mobilita / Erasmus+ v Częstochowej (Poľsko), r. 2018
- spolupráca s ďalšími dirigentmi: Leoš Svárovský (Česká republika), Przemysław Jeziorowski (Poľsko), Steve Danielson (USA), Simon Chalk (Spojené kráľovstvo)

Spolupráca s orchestrami
- Štátny komorný orchester v Žiline: Ludwig van Beethoven: Fantázia pre klavír, zbor a orchester, c-mol, op. 80 (2004)
Peter Špilák: Slovenská suita pre zbor a orchester (2014), svetová premiéra
Peter Špilák: Dve vianočné piesne (2015)
Ola Gjeilo: Sunrise Mass (2017), Slovenská premiéra
- Częstochowská filharmónia: Józef Elsner: Missa Sancti Josephi, F-dur (2012)

15 ročná práca s orchestrom OMNIA zanechala aj takéto dojmy:  Ďakujem, pre mňa bol Váš koncert jeden z najlepších zážitkov, dávno som nezažila také nadšenie z hudby, aké sršalo z Vás všetkých. Držím palce a želám si, aby sme mali aj čiastočne spoločnú budúcnosť. Bozkávam všetkých a ešte raz ďakujem. Zuzana Martináková (Slovensko), po koncerte OMNIE v B. Štiavnici v rámci festivalu Schemnitiensis, 2017

Congratulations Monika and all of the lovely singers of Omnia on 15 great years of the choir. I am in the process of watching the YouTube online video, and it’s fabulous. Bravo tutti!!! Best as ever! Simon Chalk (Spojené kráľovstvo) šéfdirigent štátneho komorného orchestra Žilina, po výročnom koncerte OMNIE, 2018

Výber z tvorby: 
Greg Jasperse - Voice Dance / OMNIA
Wojciech Błażejczyk - Terra / OMNIA
Ēriks Ešenvalds - Stars / OMNIA
Mark Sirett - Thou Shalt Know Him / Bažíkovci "B7"
Roine Jansson - ABBA Cappella / Bažíkovci "B7"
David Archuleta - Glorious / Detský spevácky zbor zo Žiliny