Univerzitný folklórny súbor Mladosť

Folklórny súbor Mladosť

Je reprezentačné umelecké teleso UMB, s podporou členov - reprezentantov pri prideľovaní internátov, motivačných štipendií a zahraničnej reprezentácii. Súbor má v repertoári diela z povodia Hrona (Tekov, Podpoľanie a Horehronie), ale tiež regióny odkiaľ prichádzajú študenti na UMB (Kysuce a Orava, Myjavsko a horná Nitra, Gemer, Spiš, Šariš, Zemplín), čím sami vplývajú na tvár Mladosti. Realizovať sa môžu v mužskej a ženskej speváckej skupine, ľudovej hudbe, tanečnom súbore, ako inštrumentalisti, krojovej dielni a technickej podpore. 

Spolupráca

Významná je spolupráca UFS Mladosť s krajanmi, podporovaná aj Metodickým centrom UMB, v kontexte stratégie UMB voči Slovákom žijúcich v zahraničí. Aktuálne je súčasťou repertoáru aj program "Obrazy z Dolnej zeme" a tiež "Od rubáča po vence, akože je neveste", reprezentujúce výnimočné hudobno-tanečné a výtvarné artefakty krajanských enkláv, aj prostredníctvom priamej spolupráce s originálnymi umeleckými osobnosťami z krajanského prostredia.
Prepojenie Katedry hudobnej kultúry PF UMB a progresívneho Centra pre hudobno-tanečnú kultúru, s umeleckými súbormi Mladosť, umožňuje rozvoj umeleckých a edukačných aktivít všetkých mladosťákov. UFS Mladosť je spoluorganizátorom kultúrneho života akademickej obce a banskobystrickej verejnosti. Pre Mladosť je vlastné hosťovanie partnerských telies, aktívna performingová aktivita v meste a regióne. UFS produkuje aj zábavové formáty Bašável s Mladosťou, Tančiareň a systém tanečných a speváckych zábav nerepertoárového charakteru, čím umožňuje mladým ľuďom využiť svoj voľný čas na rozvoj a potešenie, aj bez nutnosti systematickej činnosti v súbore. UFS spolupracuje s Univerzitným tanečným centrom na výučbe ľudového tanca. Mladosť je pravidelným účastníkom akademických súťaží (Akademický Zvolen a Nitra), postupových súťažných prehliadok a festivalov Haravara a HDSaT v Heľpe, v spolupráci so Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici. Mladosť je využívaným účinkujúcim na vrcholných festivaloch na Slovensku (Heľpa, Detva, Výhodná a ďalšie). Za posledných 5 rokov súbor absolvoval zájazdy na Borneo, Taiwan, Austráliu, Čínu, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko, a pripravuje niekoľko aktivít v ďalších exkluzívnych destináciách. Aj týmto spôsobom šíri dobré meno Univerzity Mateja Bela a mesta Banská Bystrica.

Umelecký vedúci

Umeleckým vedúcim a choreografom je odborný asistent KHK PF UMB Mgr. art. Martin Urban, PhD., dramaturg a člen programových rád, režisér festivalových programov a metodik pre oblasť hudobno-pohybovej didaktiky, pedagogiky ľudového tanca a krajanskej problematiky.

Fotka M. Urban (autor GOS J. Peniažko)

 

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke: www.ufsmladost.sk