Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Rada pre vnútorný systém kvality PF UMB

Rada pre vnútorný systém kvality PF UMB

Predsedníčka:
doc. PaedDr. Lenka Rovňanová, PhD.

Podpredsedníčka:
doc. PaedDr. Viktória Šoltésová, PhD.

Tajomníčka:
Mgr. Miroslava Fudorová

Členovia:
doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD.
doc. Mgr. Lenka Ďuricová, PhD.
doc. PaedDr. Libor Fridman, PhD.
prof. ThDr. Pavel Hanes, PhD.
prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD.
prof. PaedDr. Peter Jusko, PhD.
doc. PaedDr. Lada Kaliská, PhD.
doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD.
doc. ThDr. Albín Masarik, PhD.
doc. Mgr. Lívia Nemcová, PhD.
doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.
prof. PaedDr. Ivan Pavlov, PhD.
doc. PhDr. Ľubor Pilárik, PhD.
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD.
prof. PhDr. Eva Sollárová, CSc.
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD.
doc. PaedDr. Katarína Vančíková, PhD.
doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.
Mgr. Nikola Barčíková (doktorandka)
Mgr. Aneta Chlebničanová (domáci zástupca zamestnávateľa)