Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Špecifiká rodiny s postihnutým členom

V rámci disciplíny Psychológia rodiny, ktorú tento semester učí Lenka Ďuricová z katedry psychológie PF UMB  ako  predmet na jednodborovej psychológii vzniklo popri spracovaní seminárnej práce na tému Špecifiká rodiny s postihnutým členom toto veľmi fajn video. Skvele ilustruje riešenú problematiku  a je aj ukážkou šikovnosti našich študentov a študentiek. Zároveň je aj zdrojom edukácie v čase dištančného vzdelávania. Autormi sú študenti a študentky i 1. ročníka  PsBcN, menovite Viktória Gápelová, Nina Barátová, Terézia Danková, Adam Belanec a Paulína Kostolániová.