Postup výroby výrobku vhodného pre vekovú kategóriu 1. - 4. rocnik ZŠ.

Pčas prezenčnej výučby v čase koronavírusu dostali študenti a študentky odboru Vychovávateľstvo 2. ročník/Bc úlohu v rámci predmetu Metodika záujmovej činnosti,vytvorit aktivity pre žiakov 1.-4.rocnik a to pre krúžok  Mixáčik,ktorý za normálnych okolností realizujeme v Škole u Filipa. Vyrobené videá sú s  postupom výroby výrobku vhodného pre vekovú kategóriu 1. - 4. rocnik ZŠ.
Komplet zoznam nájdete na našom YouTube kanáli.