Ako vzdelávame na diaľku

O spôsobe zabezpečenia vzdelávacieho procesu na fakulte Vám v krátkom videu porozpráva prodekanka pre rozvoj a zabezpečenie kvality na PF UMB Mgr. Denisa Šukolová, PhD.