O misii UMSZ Mladosť v Srbsku napísali v týždenníku Hlas ľudu