print

Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Kontakt:

Ružová 13
974 11 Banská Bystrica

A 008

Ing. Dušan Jelšic |
Ing. Dušan Jelšic
Referent, Technik, Správca počítačovej siete 
Nepedagogický zamestnanec 
dusan.jelsic@umb.sk
B 003 
048 446 4258

Ing. Ján Štefánik |
Ing. Ján Štefánik
Referent, Technik, správca počítačovej siete 
Nepedagogický zamestnanec 
jan.stefanik@umb.sk
A 008 
048 446 4261

Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny |
Kontakt neexistuje alebo už nie je aktuálny