Detský plenér 2019

Detský plenér 2019

Vaše deti čaká týždeň plný tvorivých, environmentálnych, rozvojových  i pohybových aktivít, ktorý sme pripravili spolu s učiteľkami a študentkami PF UMB. V prípade priaznivého počasia budeme dni tráviť vo vonkajšom areáli PF UMB. Témou tohtoročného plenéru sú Elementy Zeme.

Plenér sa realizuje v termíne od 19. do 23. augusta 2019. 

Záväzná prihláška na Detský plenér 2019

V prípade účasti viacerých detí, prosím vyplňte prihlášku za každé dieťa samostatne.

Po vyplnení prihlášky Vám zašleme potvrdzovací email s platobnými podmienkami. Vaša prihláška nadobudne platnosť až po zaplatení a potvrdení. Registrácia bude potvrdená po zaslaní potvrdenia a platbe. V prvý deň je potrebné priniesť fotokópiu zdravotného preukazu dieťaťa, potvrdenie od lekára (viď prílohy).

Prihlášky prijímame do 30.6.2019.

V prípade ďalších informácií prosím kontaktujte:

Branislava Bobáková: pr.pdf@umb.sk; 048 4464920

Alžbeta Brozmanová Gregorová: alzbeta.gregorova@umb.sk; 0907 130 817

Martina Straková: martina.strakova@umb.sk

Fotogaléria z minulých ročníkov

Prílohy:

Plagát

Tlačivo/potvrdenie od lekára