Detská univerzita UMB aj na PF UMB

Ďakujeme za účasť skvelým účastníčkam a účastníkom z Detskej univerzity UMB 2021, ktorí 7. júla 2021 strávili deň s našimi lektorkami a lektorom "naživo" v našom areáli. Vcelku náročný deň plný rôznych zaujímavých workshopov.
 
Beata Gurgová Žitniaková z katedry psychológie:
Psychológia ináč, alebo zabavme sa...rôzne psychologické techniky na tímovú spoluprácu v rôznych
modelových situáciách
 
Martin Urban z katedry hudobnej kultúry:
Hra a tanec - zážitok z hry pre všetkých
 
Hnatová Eva, Pondelíková Renata z katedry výtvarnej kultúry
Výtvarný workshop
 
Stehlíková Jana z katedry psychológie:
Som tvorca svojho „JA“
Aktivity zamerané na sebauvedomovanie, sebareguláciu, uvedomovanie si svojich strachov
a obáv a ako s nimi bojovať.
 
Vlasta Belková, Patrícia Zolyomiová, Zuzana Osvaldová z katedry pedagogiky:
Aktivita s deťmi k rozmanitosti "rozmanitosť naša každodenná"
 
Všetci boli skvelí...