Workshopy našich lektorov a lektoriek na stredných školách

Pre končiace ročníky Strednej odbornej školy pedagogickej v Lučenci sme koncom januára 2020 uskutočnili takýto skvelý workshop s metodikou Hra a tanec a (E)-motion.  Martin Urban z katedry hudobnej kultúry v spolupráci s Beatou Žitniakovou Gurgovou z katedry psychológie PF UMB rozšiírili svoju  metodiku Hra a tanec o psychologické aspekty prežívania zážitku z pohybu a kreativity. Ide o pohybový systém s hlbším skúmaním svojho ja v spolupráci v kolektíve.
Martin Urban čerpá zo svojich skúseností v tanečnej a hudobno-pohybovej oblasti, hereckým javiskovým pohybom a kreatívnymi iniciačnými hrami. Tanec vníma ako interpretáciu hudby, ťaží z didaktiky hudobnej výchovy a prepája oblasti kreativity, hry s hudbou a pohybom, emóciou a motiváciou.
Beata Žitniaková Gurgová ako psychologička a akreditovaná tanečná terapeutka vnáša do systému
prvky sociálno-psychologického tréningu a sebapoznania.