Workshopy PF UMB na stredných školách 2019.

V druhom marcovom týždni sme sa vybrali  s lektormi a lektorkami PF UMB putovať za žiakmi a žiačkami Pedagogickej a sociálnej akadémie Lučenec a Gymnázium Detva.

Maximálne sme si užili zážitok a poznanie  možností svojho tela v symbióze s emóciami a uvedomením si seba samého s Dr. Beatou Žitniakovou Gurgovou, PhD. z katedry psychológie  a Mgr. Art. Martinom Urbanom,  PhD z katedry hudobnej kultúry vo workshope (E) motion alebo cez hudbu a pohyb k zážitku.

Iná skupina si prežila štrukturovanú drámu na tému holokaustu, účastníci sa stali protagonistami knihy  Denník Anny Frankovovej  s Mgr. Petrou Fridrichovou, PhD z katedry etickej a občianskej výchovy.

Posledná skupina sa naučila preciťovať, vnímať, premýšľať, tvoriť a reflektovať  prostredníctvom arteterapie s Dr. Katarínou Kurčíkovou, PhD. z katedry sociálnej práce.  

Pokračovali v menšom no veľmi útulnom a príjemnom  Gymnáziu v Detve.

Prekvapili sme  žiakov a žiačky dvoch skupín s  otázkami a odpoveďami  čo sú zhubné kulty a sekty, aké môžu mať fatálne dopady na život človeka  s Dr. Petrom Papšom, PhD. z katedry sociálnej práce.

 Ďalšie dve skupinky s  Mgr. Marikou Siekelovou a Mgr. Annou Kniezovou zapojili účastníkov a účastníčky workshopu do pojmov súvisiacich s dobrovoľníctvom a predstavili motivácie, pre ktorú sa mladí ľudia zapájajú do dobrovoľníctva.   

Veľmi šikovní prváci a prváčky so skvelými komunikačnými schopnosťami si maximálne užili štrukturovanú drámu na tému závislosti. Účastníci a účastníčky sledovali priamou hrou v rozličných sociálnych rolách sociálne dopady závislosti na najbližšie okolie závislého človeka. Workshop viedla Mgr. Petra Fridrichová, PhD. z katedry etickej a občianskej výchovy.

 Ďakujeme PASA LC a GYMNÁZIUM DETVA, že sme mohli stredoškolákom a stredoškoláčkam priblížiť skvelú prácu učiteľstva na PF UMB.