Vystúpenie Univerzitného miešaného speváckeho zboru Mladosť na Vianočnom stretnutí rektora s bývalými učiteľmi UMB.