Úspech UMB v šerme.

Dňa 30.11 sa uskutočnil medzinárodný turnaj v historicko-športovom šerme v Českom meste Pardubice. Zúčastnených bolo 6 národov v zastúpení Čechov, Slovákov, Maďarov, Nemcov. Amerika a Taliansko mali iba po jednom zástupcovi.

Za Univerzitu Mateja Bela sa zúčastnil Juraj Zamkovský vedúci Banskobystrického Šermiarskeho Spolku a vybojoval 15. miesto v kategórii dlhý meč a 4. miesto v kategórii meč a štítok. Srdečne gratulujeme.