Slávnostné otvorenie Kabinetu rómskeho umenia a kultúry pri Katedre výtvarnej kultúry PF UMB a výstava KERES KULTÚRA.

Slávnostné otvorenie Kabinetu rómskeho umenia a kultúry  pri Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela,  sa uskutočnilo dňa 22. októbra  2019 za účasti vedenia UMB a predstaviteľov strategických partnerských inštitúcií a odbornej verejnosti. Cieľom KRUK PF UMB je podporovať tvorivú umeleckú činnosť v oblasti rómskeho umenia a kultúry, vedecky a výskumne reflektovať otázky rómskeho umenia a kultúry, jej svojbytnosti, autentickosti či špecifickosti v kontexte majoritnej spoločnosti z hľadiska rôznych vedných disciplín. Súčasne sa KRUK zameria i na osvetovú a edukačnú činnosť zameranú na odkrývanie stereotypných vzorcov myslenia majoritnej i minoritnej časti spoločnosti. Súčasťou slávnostného otvorenia KRUK bude aj panelová diskusia zameraná na emancipáciu rómskeho umenia a kultúry v zastúpení odborníčok z danej oblasti.

Súčasťou fotogalérie je aj slávnostné otvorenie medzinárodnej výstavy Keres Kultúra!, ktoré sa konalo  v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici.

Účasť vedenia UMB a panelová diskusia:

doc. Ing. Vladimir Hiadlovský, PhD. ( rektor UMB )
prof. PaedDr. Štefan Porubský, PhD. ( dekan PF UMB)
prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. ( vedúci katedry výtvarnej kultúry )

panelová diskusia ( PhDr. Daniela Kováčová, PhD., Mgr. art. Emília Rigová, ArtD.)

Dr. Anna Mirga Kruszelnicka, PhD.
doc.Jurina Rusnáková, PhD.
Valerie Leray
Zuzana Kumanová, PhD.

foto: Jakub Kadurik