Školenie SLI.DO, 28. február 2019

Školenie s programom SLI.DO s pánom Ing. Michalom Mešťanom z EF UMB.

Skvelé poznatky a informácie, ktoré už používame v praxi.

Zmyslom Slida je kultivovať diskusiu, crowdsourcovať najlepšie otázky z publika. Ide o veľmi užitočnú pomôcku, pomocou ktorej je možné komunikovať s prednášajúcim bez nutnosti na seba upozorniť.

Okrem kladenia otázok je možné aj prezerať si všetky otázky a následne za ne zahlasovať. Prednášajúcemu sa potom otázky zobrazia v logickom poradí, aby vedel lepšie rozoznať, ktoré otázky sú relevantné a ktoré otázky chce mať publikum zodpovedané. Okrem toho je možné aplikáciu využiť aj opačným smerom. Sli.do totiž umožňuje robenie rýchlych anonymných prieskumov medzi obecenstvom, čo zas môže využiť prednášajúci ako zaujímavú interaktívnu vložku.