Prvá konferencia študentov a študentiek etickej výchovy

Prvá konferencia študentov a študentiek etickej výchovy na tému:
Akčný výskum v pedagogickej praxi študentov a študentiek učiteľstva ETV.
Úprimne a otvorene pomenovali problémy aj úspechy, pochválili sa čo im vyšlo,
analyzovali čo nevyšlo a prečo....
Skvelé ako zvládli toto neľahké zadanie