prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc. ocenený v Senáte Parlamentu Českej republiky

Dňa 11. 11. 2019 bola Úniou českých speváckych zborov udelená „Cena za prínos v oblasti medzinárodnej hudobnej spolupráce a umeleckých kontaktov v odbore speváckych zborov“ prof. PaedDr. Milanovi Pazúrikovi, CSc. z katedry hudobnej kultúry PF UMB. 

Cena bola odovzdaná v Senáte Parlamentu Českej republiky v hlavnej sále Valdštejnského paláca v Prahe.