Novembrový deň otvorených dverí

Skvelý deň otvorených dverí na PF UMB, ktorý sa konal 13. novembra 2019 bol plný hudby, divadla, diskusií, debát o študijných  programoch, prijímacích pohovoroch s koordinátormi a koordinátorkami ako aj študentstvom na každej katedre PF UMB,  hudobné vystúpenia univerzitných telies MLADOSŤ, vystúpenie fakultného Divadla z kotolne,stánky organizácií spolupracujúcich s PF UMB a projektov UMB :DOFE, SERVICE LEARNING, CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA, PLATFORMA DOBROVOĽNÍCKYCH CENTIER, PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVO PRE ŠTUDENTSTVO s katedrou psychológie PF UMB, ERASMUS -štúdium a stáže v zahraničí,  CENTRUM EDUKAČNÉHO VÝSKUMU, KRUK - Kabinet rómskeho umenia a kultúry pri katedre výtvarnej kultúry PF UMB.