Medzinárodná vedecká konferencia SOCIALIA 2019

V dňoch 17. a 18. 10. 2019 sa v horskom hoteli Šachtičky pri Banskej Bystrici uskutočnil XXIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2019. Priebeh konferencie bol úspešný, privítali sme významných domácich i zahraničných sociálnych pedagógov, predstaviteľov pomáhajúcich profesií a odborníkov z praxe.