Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb, 16.4.2019

Pedagogická fakulta UMB bola dňa 16.4.2019 spoluorganizátorom ďalšej konferencie na tému Dobrovoľníctvo v zariadeniach sociálnych služieb. Konferenciu organizovala Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva, n.o. a realizovala sa v rámci projektu SOVOL, ktorý bol zameraný na budovanie kapacít zariadení sociálnych služieb v oblasti dobrovoľníctva. V panelovej diskusii zazneli inšpirácie pre zavádzanie dobrovoľníckych programov do sociálnych služieb a v ďalšej časti si účastníci a účastníčky konferencie mohli počas praktického workshopu naplánovať prvý krok v manažmente dobrovoľníctva.

Veríme, že konferencia bola ďalším krokom k podpore dobrovoľníctva v oblasti sociálnych služieb.