Záverečné stretnutie a prezentácia študentských service learningových projektov, 10. máj 2018