Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Vedecký seminár s názvom Media and Social Work, 15. máj 2018

Katedra sociálnej práce PF UMB 15. mája 2018 usporiadala menší vedecký seminár s názvom Media and Social Work, na ktorom sa prezentovali kolegovia z partnerských poľských škôl. Podujatie otvoril vedúci katedry sociálnej práce prof. Peter Jusko, ktorý upozornil na dôležitosť reflektovania fenoménu médií sociálnou prácou. Na katedre sa uvedený problém rieši z viacerými spôsobmi. Prof. Tomasz Biernat (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku) v príspevku Media images of social work and social workers in Poland hovoril o akceptácii sociálnej práce a sociálnych pracovníkov v súčasnosti v Poľsku. The image of people with intellectual disabilities in the media bol príspevok Mgr. Artura Cygana (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie), v ktorom upozornil aj na nutnosť zmeniť jazyk, ktorý reflektuje osoby zdravotne postihnuté a spôsoby komunikácie s takými osobami a tiež o potrebe rešpektovať osoby zdravotne postihnuté a skutočnosti, ktoré sa ich týkajú. Dr. Marianna Styczyńska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) prezentovala problematiku obsiahnutú v názve vystúpenia Organizing the Help Contact najmä v súvislosti s deťmi a mládežou. Mgr. Marcin Olejniczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie) uviedol problém seminára príspevkom The New Media’s Role in Social Inclusion, kde poukázal na problém získania pevných vedomostí o skutočnosti ako aj na problém mediálnych kompetencií v spojitosti so sociálnou inklúziou. Wizerunek premier Ewy Kopacz i Beaty Szydło w mediach czeskich na przykładzie portalu iDnes bol referát dr. Katarzyna Giereło-Klimaszewskej (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), ktorá upozornila na skresľovanie, či neúplnosť obrazu o politike a spoločnosti pri vzájomnom sa reflektovaní spoločností. Edukacja miedzykulturowa a spoleczna odpowiedzialnosc biznesu. Studium przypadku –vystúpenie dr. Oliwia Tarasewicz - Gryt (Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze), ktoré upozornilo na nutnosť a spoločenský význam medzisektorovej spolupráce, na kontakt akademického prostredia s komerčný, na význam dobrovoľníctva a to na príklade fungovania nadácie WrOpenUp. V dvoch diskusných blokoch účastníci i návštevníci seminára intenzívne diskutovali a vymieňali si poznatky i skúsenosti z daných tém. Faktom je, že mediálny priestor, resp. kyberpriestor výrazne ovplyvňujú ako samotnú sociálnu prácu, tak aj vznik, povahu a spôsoby riešenia problémov, na ktoré reaguje sociálna práca.

Marek Stachoň
KSP PF UMB