Univerzitný komorný orchester Mladosť, koncert v rámci podujatia Noc múzeí a galérií, 19. máj 2018

Univerzitný komorný orchester Mladosť spríjemnil celoštátne podujatie Slovenskej národnej galérie Noc múzeí a galérií 2018 svojim koncertom v krásnom prostredí zvolenského zámku. Orchester dôstojne reprezentoval Univerzitu Mateja Bela a svojou hudbou sprístupnil širokej verejnosti diela staršej slovacikálnej hudby 16. až 18. storočia. Klenotmi medzi dielami neznámych autorov dobových tancov boli premiérované uhorské tance D. G. Speera a Sinfonia Jána Matejoviča. Najvzácnejším šperkom celého koncertu bolo uvedenie historickej piesne Píseň o zámku muránském najstaršieho známeho slovenského autora Martina Bosniaka z r. 1549.

Vystúpenie orchestra podčiarklo nádheru historického priestoru a svojim koncertom navrátil dobovú hudbu adekvátnym spôsobom na miesta, kde v minulosti skutočne znela.

Návštevníci mali možnosť zakúsiť autentickým spôsobom krásu starej hudby slovenského pôvodu v čarovnom prostredí obklopení dielami majstrov výtvarného umenia talianskeho baroka.

Tak sa orchestru darí navracať hudbu nielen do historických priestorov ale predovšetkým medzi ľudí a rozširovať tak povedomie o staršej hudobnej kultúre Slovenska, ktorá sa vyvíjala špecifickým spôsobom.

Teší nás, že sme sa mohli zúčastniť tohto podujatia a svojím umením robiť radosť sebe i všetkým, čo nás počúvali. Tešíme sa na ďalšie stretnutie s vami!

Mgr. Pavel Martinka Pavel, PhD.

 

Poďakovanie organizátora:

Vážený pán rektor, vážení členovia vedenia UMB.
Veľmi rada by som sa Vám v mene vedenia Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku poďakovala za prekrásny hudobný zážitok, ktorý našim návštevníkom počas podujatia Noc múzeí a galérií 2018 prinieslo Vaše domovské hudobné teleso – Univerzitný komorný orchester Mladosť. Títo, nesmierne talentovaní, mladí ľudia prijali naše pozvanie, a stali sa tak vrcholom podujatia, ktoré prepája najrozličnejšie formy umenia s tým, ktoré je nám v SNG najbližšie – s umením výtvarným. Ich fenomenálne zvládnutý hudobný program s názvom Umenie a hudba v 16.-18. storočí sa konal v nádhernej expozícii talianskeho maliarstva z rovnakého obdobia a dovoľte mi napísať Vám, že sála priam „praskala vo švíkoch“. Návštevníci, podobne ako i my, pracovníci SNG sme z koncertu odchádzali nadšení.
Ešte raz mi dovoľte vysloviť veľký obdiv všetkým členom orchestra Mladosť a hlavne jeho umeleckému šéfovi p. Mgr. Martinkovi za prekrásny zážitok.
So srdečným pozdravom,
Erika Trnka
 
Mgr. art. Erika Trnková
riaditeľka pracoviska Zvolen
Slovenská národná galéria