ŠVOUČ na katedre výtvarnej kultúry

Katedrové kolo ŠVOUČ (študentská vedecká odborná umelecká činnosť) na katedre výtvarnej kultúry.