Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prezentácia PF UMB a workshopy na Pedagogickej a sociálnej akadémií v Lučenci.

Prezentácia našej fakulty v príjemnej atmosfére a krásnej budove Pedagogickej a sociálnej akadémie v Lučenci.

Workshopy:

Arteterapia s pani lektorkou PhDr. Katarínou Kurčíkovou, PhD.

E(motion) alebo cez hudbu a pohyb k zážitku s pani lektorkou PhDr. Beatou Žitniakovou Gurgovou, PhD. a pánom lektorom Mgr. art. Martinom Urbanom, PhD.

Dve tváre jednej školy s pani lektorkami PhDr. Citterberovou Gabrielou, PhD. a PhDr. Janou Kamenskou, PhD.