Otvorenie detského kútika a tvorivé dielne, 26. marec 2018