Nastavenie súborov cookie

Keď navštívite ktorúkoľvek internetovú stránku, táto stránka môže uložiť alebo obnoviť informácie o vašom prehliadači, najmä v podobe súborov cookie. Tieto informácie sa môžu týkať vás, vašich preferencií, vášho zariadenia alebo sa môžu použiť na to, aby stránka fungovala tak, ako očakávate. Tieto informácie vás zvyčajne neidentifikujú priamo, vďaka nim však môžete získať viac prispôsobený internetový obsah. V týchto nastaveniach si môžete vybrať, že niektoré typy súborov cookie nepovolíte. Po kliknutí na nadpisy jednotlivých kategórií sa dozviete viac a zmeníte svoje predvolené nastavenia. Mali by ste však vedieť, že blokovanie niektorých súborov cookie môže ovplyvniť vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré vám môžeme ponúknuť. Viac informácií

Spravovať nastavenie súborov cookie

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Vždy aktívne

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Online risk behavior and possibilities of its prevention in V4 countries - Workshop

 

Online risk behavior and possibilities of its prevention in V4 countries bol názov medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24.5.-25.5. 2018 v priestoroch auly Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici. Medzinárodný workshop bol finančne podporený medzinárodným projektom č. 21720278 s názvom „The risks of the virtual environment in the V4" (zodpovedná riešiteľka projektu doc. PhDr. Miriam Niklová, PhD.). Medzinárodný workshop organizovala Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v spolupráci s Instytutom Nauk Pedagogicznych Opolskej univerzity v Opole, Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Szociálpedagógiai Tanszék v Debrecíne, Katedrou sociální patologie a sociológie Pedagogickej fakulty Univerzity Hradec Králové.
Cieľom medzinárodného workshopu bolo poukázať na nutnosť prevencie a riešenia problematiky online rizikového správania, poukázať na aktuálne trendy, výzvy, príklady dobrej praxe a prehĺbiť medzinárodnú spoluprácu. Medzinárodný workshop bol určený pre študentstvo a zúčastnili sa na ňom študenti všetkých spolupracujúcich univerzít krajín V4. Študentka Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici Martina Bešinová, spracovala z workshopu prezentačné video.

doc. PhDr. Miriam Niklová PhD.