Medzinárodné sympózium „Odkaz pedagogických myšlienok Marie Montessori pre súčasné vzdelávanie“, 1.2. - 2.2. 2018

V dňoch 1. až 2. 2. 2018 sa v Banskej Bystrici uskutočnilo medzinárodné sympózium organizované pod gesciou Katedry elementárnej a predškolskej pedagogiky v spolupráci s OZ Inšpirácia pod názvom „Odkaz pedagogických myšlienok Márie Montessori pre súčasné vzdelávanie“. Skvele odprezentované myšlienky jednotlivých rečníkov výrazne podporili odkaz Márie Montessori, pozoruhodnej ženy, ktorej pedagogické názory zostávajú aktuálne dodnes. Tak ako aj pedagogický prístup typu Márie Montessori sa stal inšpiratívnym zdrojom nových pohľadov na výchovu detí, tak aj obsahy 6-tich workshopov sa stali pre účastníkov sympózia inšpiratívnym zdrojom pre ich ďalšiu prax pri vzdelávaní detí. Okrem zachytených momentov v podobe fotografií z tohto sympózia pripájame aj konkrétne ohlasy a odozvy účastníkov:

            „Výborné podujatie, určite by som privítala pokračovanie so zameraním na základné školy a praktické využitie v učebnom procese“. (manažérka súkromnej základnej školy)

            „Skvelé, odporúčam pokračovať v čo najširšom možnom spektre a šíriť túto úžasnú metódu“. (učiteľka materskej školy)

            „Podnetné, inšpirujúce, rozvíjajúce. Ďakujem všetkým! Klobúk dole, obrovský kus práce, pokroku a trpezlivosti“. (učiteľka materskej školy)

            „Ďakujem za informácie, inšpiráciu ... Vidím, že nie som sama, kto sa snaží s rešpektom vychovávať. Mala som možnosť porozprávať sa s ľuďmi z praxe, vymeniť si skúsenosti“. (učiteľka materskej školy)

            „Veľké ďakujem! Prídem rada aj nabudúce! Sympózium mi pomohlo posunúť sa na vyššiu úroveň v osobnom aj profesionálnom rozvoji“. (učiteľka materskej školy)

            „Sympózium mi pomohlo stretnúť sa s ľuďmi z rovnakého Montessori prostredia, získať nové impulzy a nový dych do ďalšej práce. Kedy bude ďalšie sympózium? Uvidíme sa aj o rok?“. (učiteľka 1. stupňa ZŠ, somatopédka, lektorka Montessori aktivít)

            „V prvom rade veľké vďaka za prínosné informácie, ktoré neboli len teoretické, ale mala som možnosť nahliadnuť aj do škôl v praxi a sú naozaj inšpiratívne, pre prácu učiteľa podnetné, pre deti hravé, prirodzené a zmysluplné“. (učiteľka materskej školy)

            „Medzinárodné sympóziu malo svoju úroveň čo sa týka organizácie, výberu lektorov. Naplnilo moje očakávania a prajem všetkým veľa úspechov v ďalšej práci“. (učiteľka materskej školy)

            „Množstvo úžasných námetov a inšpirácie nielen v pracovnej oblasti, ale aj smerom k výchove a vzdelávaniu vlastných detí“. (vysokoškolská učiteľka)

PaedDr. Aneta Jarešová, PhD.
obsahový garant sympózia