Konferencia EDUKÁCIA DOSPELÝCH, 5. apríl 2018

Pre starších dospelých v procese aktívneho starnutia a pre seniorov v procese aktívneho prežívania staroby nie je dôležitý intelektuálny výkon, ktorý dospelý človek v preddôchodkovom veku a senior v edukácii podajú, ale stopa, ktorú edukácia zanechá v ich živote.