Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Detská univerzita UMB aj na PF UMB, 10.-11. júl 2018

Počas DETSKEJ UNIVERZITY UMB 2018 sme mali tu česť mať aj na našej fakulte privítať  veľmi jedinečné deti....

Prednášalo sa o tom, že: Uč(í)me (sa) inak

Kamarášová Lucia, PhDr., PhD. + Citterbergová Gabriela, PhDr., PhD. /Prebúdzajme príbehmi (Multikultúrna výchova)/ Každý deň sa pozeráme na rôzne objekty, vidíme rôznych ľudí a zažívame rôzne situácie. Pomáha nám to objavovať svet okolo seba a stávať sa vnímavými. Cieľom workshopu bude oboznámenie sa s rozmanitosťou ako prirodzenou súčasťou nášho okolitého sveta.

Urban Martin, Mgr. art., PhD./ Tanec a hra alebo ako sa dobre zabaviť ľudovým tancom a hudbou/ Tanec je najzábavnejšia forma tradičnej ľudovej kultúry. Jej zdroje sú nevyčerpateľné, jej skúmanie je dobrodružstvo, jej poznanie prináša zážitok. Byť šikovným tanečníkom a muzikantom je jednoducho fantastické. Deti sa spoločne zapoja do dobrodružstva objavovania radosti z hry. 

 Heinzová Zuzana, Mgr. PhD. /„Sme dobrí alebo zlí? (Sociálnopsychologické experimenty objasňujúce pôvod zla v ľudskom správaní a teória prosociálneho správania)“/Porozprávame sa o tom, či je dobro alebo zlo v nás vrodené, vysvetlíme, čo znamená slovo konformizmus. Oboznámime sa s experimentmi s poslušnosťou. Vysvetlíme za akých podmienok dokážeme a chceme pomôcť druhému človeku, ktorý sa dostal do problémov a ako sa správať v situáciách, v ktorých môžeme zabrániť negatívnemu správaniu a v situáciách, v ktorých môžeme poskytnúť pomoc druhému.

Nemcová Lívia, Mgr., PhD. + Rovňanová Lenka, doc. PaedDr., PhD. /Pestré farby vzťahov: od kamarátstva po rodičovstvo (Základy výchovy k manželstvu a rodičovstvu)/ Aktivita je zameraná na identifikáciu rôznych druhov vzťahov, do ktorých v našom živote od narodenia vstupujeme, fungujeme v nich a prežívame ich každý svojim jedinečným spôsobom: kamarátstvo – priateľstvo – partnerstvo – rodičovstvo a ďalšie. Sú pestré ako farby dúhy, prinášajú nám radosti aj starosti a plnia v našich životoch dôležitú úlohu. Aj a nielen o nej bude naše spoločné stretnutie.

Brozmanova Gregorova Alžbeta, doc. PhDr., PhD + Šolcová Jana, Mgr., PhD./ Keď pomoc baví a zábava pomáha – (Základy sociálnej práce)/ V rámci workshopu sa budeme venovať témam pomoci a dobrovoľníctva. Zistíme ako by nás pomoc iným mohla baviť a ako môžeme meniť veci, ktoré sa nám nepáčia. Formou príbehu a praktických aktivít sa zoznámime so zodpovednosťou, pomocou a empatiou.

PaedDr. Renáta Pondelíková, PhD. + akad. mal. Eva Hnatová, ArtD./ Monotyp nie je vtip – grafická technika monotypu hravou formou/ Na workshope necháme priestor pre vyniknutie kreativity. Hravou formou predstavíme techniku monotypu a vyskúšame si ju v praxi.