Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Živá knižnica

​Študentky sociálnej práce v spolupráci s Centrom komunitného organizovania pripravili Živú knižnicu s ľuďmi, s ktorými sa bežne nemáme možnosť osobne porozprávať. Ďakujeme Živým knihám za otvorenosť, čas a ochotu zdieľať svoje životné príbehy.  Príjemné prostredie nám vytvorila Technická univerzita vo Zvolene a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica. Aj touto Živou knižnicou sme inovovali výučbu predmetu Multikultúrna výchova. Pre záujemcov vďaka Eduma n. o. Živé knihy aj on-line: https://onlinezivakniznica.sk/

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD.