Workshop sieťotlače

Workshop sieťotlače bol v marci 2017 realizovaný na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB už po tretí krát v spolupráci so Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov. Lektormi boli Ing. Ľudovít Bartoš, Ľubomír Kobida a Milan Binčík, za Katedru výtvarnej kultúry kurz viedla akad. mal. Eva Hnatová ArtD.

Videozáznam z workshopu si môžete pozrieť tu:
https://www.youtube.com/watch?v=L76sVwxWGlM&feature=youtu.be