Workshop BATIKA 2017

Priestor pre maľbu, alebo maľba na textil. Batika.

Maľba, ktorá dominovala v dňoch od 16. do 20. októbra 2017 na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici bola prezentovaná prirodzenou entitou, ktorá sa vyznačovala výsledkom poučenia, skúsenosti a individuálneho poznania študentov učiteľstva výtvarného umenia z pracovného workshopu, ktorý viedla v rámci ERASMU + pani Dr.hab. Małgorzata Strzelec z  Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego z mesta Radom v Poľsku. Cieľom nebola len mechanicky ponímaná výtvarná produkcia, aj keď akokoľvek variabilná a flexibilná. Počas celého procesu tvorby sa viedli diskusie a reflexie o technike maľby na textil a o jej možnostiach. V ateliéri sa zdôrazňoval prístup kreatívnej realizácie a uvažovanie nad vlastnou tvorbou, komunikácia a vzájomná diskusia o námetoch a spôsoboch zobrazenia. Podstatným zmyslom bolo, aby študenti prostredníctvom maľby realizovali možnosti výtvarnej edukácia s účinným výchovným prostriedkom. Aby sa vysporiadali s intenzívny zážitkom, nie len v rovine estetickej ktoré tvorbou a recepciou získavame. Hotové veľkoformátové práce nie sú len kompozičné predstavy jednotlivých študentov, ale je to súbor schopností reprodukčných, anticipačných a dynamických maliarskych predstáv a kompozičných vzťahov.

Prílohy ku stránke: