Workshop arteterapie

Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB v spolupráci s Univerzitnou knižnicou UMB zorganizovala dňa 23. marca 2017 workshop arteterapie Hľadanie môjho tvaru – Päť chlebov a dve ryby pod vedením profesorky, akademickej sochárky a čestnej prezidentky slovenských arteterapeutov Jaroslavy Šickovej-Fabrici.