Pedagogická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výstava prác študentov Katedry výtvarnej kultúry

Práce študentov Katedry výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB vznikli v rámci predmetov Grafický dizajn a Dizajn a architektúra pod vedením Ing. Michala Bartka PhD.