Úspechy našich študentov s divadelnou hrou Čin-čin

Úspechom boli študenti Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici odmenení za divadelné spracovanie veršovanej rozprávky Čin-čin o poučných dobrodružstvách malého lenivého vrabčiaka Čima Čimčara od Ľudmily Podjavorinskej. Študenti 2. ročníka Elementárnej a predškolskej pedagogiky (Bc.) nacvičili toto predstavenie pod vedením Mgr. Zuzany Kováčovej PhD. a Mgr. Lýdie Simanovej, PhD v rámci predmetu Tvorivá dramatika v MŠ a ZŠ.

Predstavenie s výborným ohlasom odohrali pre žiakov na Škole u Filipa, nasledovala krajská prehliadka  divadelných súborov v Slovenskej Ľupči s názvom Rozprávkové javisko – kde v kategórii "Dospelí hrajúci pre deti" vybojovali víťazné prvé miesto a odporúčanie na postup na Krajskú prehliadku divadelných súborov v  Žiari nad Hronom. V Žiari nad Hronom získali ocenenie za interpretáciu hudobnej zložky, keďže v predstavení odzneli nielen známe detské piesne, ale premiérovo aj skladby Uspávanka od prof. Bela Felixa, PhD. a pieseň Bol raz jeden vrabčiak malý od študentky Bc. Elišky Medveďovej (Mgr. štúdium - učiteľstvo pre primárne vzdelávanie), ktoré boli špeciálne zložené pre toto predstavenie.

Študentky druhého ročníka Elementárnej a predškolskej pedagogiky Soňa Kasanová a Monika Sabová rozprávajú o nacvičovaní predstavenia: “Vytvorili sme si vlastný scenár, hravú a detskú scénu, pridali  improvizáciu, humor a celé predstavenie sme obohatili kvalitnou živou hudobnou zložkou. S dobrou náladou a s nadšením sme si každé predstavenie poriadne užili. Získali sme mnoho skúseností, zážitkov a inšpirácie do budúcnosti a priniesli ocenenia, z ktorých máme veľkú radosť. Veľmi sa nám páči, že štúdium na škole nám ponúka takýto tvorivý predmet. Bolo nám potešením reprezentovať našu fakultu a tešíme sa na ďalšie zážitky!“

Autorky príspevku: Mgr. Zuzana Kováčová PhD., Ing. Eva Hupková

Autor fotografií: ©Miroslav Zaťko, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici