Univerzitný spevácky zbor MLADOSŤ - Srbská misia 2017

Zápisky účastníka

Misia Srbsko úspešne odštartovala stretnutím pri Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela. Každý z nás vedel, že nás čaká dlhá cesta, ale napriek všetkému sme s úsmevom a plný síl nasadli do autobusu. Tešili sme sa na spoločné zážitky, skúsenosti, ale aj na nové priateľstvá, ktoré sú krásnou súčasťou takýchto cestovateľských dní.
 
Pozvanie na týždennú misiu prijali aj dvaja vzácni hostia. Ing. Ladislav Monček - kvestor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystricii a doc. PaedDr. Peter Jusko, PhD. – prodekan pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou na PF UMB, ktorí celú misiu v Srbsku absolvovali spolu so zborom Mladosť.
 
Sobotu sme precestovali a v podvečerných hodinách sa zbor úspešne ubytoval v mestečku - Báčsky Petrovec, kde sme sa po skupinách rozdelili do rôznych penziónov. Večer sa niesol v stretnutí so zástupcami penziónov a hostiteľmi (R. Šimonji-Černak, B. Medveďová, J. Súdi, M. Stankovičová-Kriváková, S. Poniger). V nedeľu (12. 3. 2017) sme neoddychovali, ako to s týmto dňom mnohí spájame. Už v doobedňajších hodinách sme „trénovali“ v priestoroch gymnázia J. Kollára v B. Petrovci, na náš prvý koncert v rámci týždňovej misie, kedy sme odcestovali v popoludňajších hodinách do Selenče.
 
Tento koncert v Selenči (v čisto slovenskej obci) sa niesol v priateľskej atmosfére. Nevystupoval len Miešaný spevácky zbor Mladosť, ale aj zbor Zvony a mladučký talentovaný detský orchester, ktorý svojim umením spestril všetky chvíle. Na záver celého programu zaznela spoločne zborová hymna Aká si mi krásna od Egeňa Suchoňa, ale aj skladba od Juraja Súdiho - Otcova roľa. Spevácky zbor Mladosť ani nemohol lepšie odštartovať túto „srbskú misiu“.
 
V rámci druhého koncertu misie sa zbor Mladosť predstavil výchovným koncertom na gymnáziu Jána Kolára v Bačskom Petrovci. Stredoškoláci svoje cítenie v hudbe, prejavili svojou pozornosťou a aktivitou v súťažiach, ktoré si Miešaný spevácky zbor Mladosť pre nich pripravil. Študenti nás odmenili veľkým potleskom, obdarovali nás úsmevom a po koncerte nám ukázali krásy budovy gymnázia.
 
V utorok ráno sme sa presúvali do mestečka Sombor, kde sme mohli na vlastnej koži pocítiť aké to je študovať na Pedagogickej fakulte v Srbsku. Spoznali sme dekana, pedagógov a študentov, ktorí nás milo privítali. Od potlesku, ktorý dlho znel sme sa presunuli na prehliadku mestom Sombor. Mali sme tú česť vidieť mnoho krásneho, čo sa v tomto mestečku nachádza. Župný dom nás privítal hneď, ako prvý a ukázal nám svoje krásy, ktorého súčasťou boli nie len sochy, ale aj najdlhší obraz namaľovaný v Mníchove, z ktorého bol prevezený do tohto mestečka. Obraz je natoľko veľký, že mali problém ho umiestniť na svoje miesto, ktoré mu právoplatne patrí už mnoho rokov. Obraz (8 x 6m) vyniká mnohými detailmi, ale technika maľovania, ktorá ho spája s veľkým menom Leonardo Da Vinci je neodlučiteľnou súčasťou.
 
Galéria maliara Milana Konjoviča, ale aj múzeum s historickou a etnickou časťou nám ponúklo mnoho nových informácii a zároveň nám umožnilo prežiť umelecký zážitok, ktorý pohladil naše srdcia a zapísal sa svojou kreativitou a dokonalosťou do našich pamätí. Veľmi milé bolo stretnutie aj so študentkou Zuzanou Žiak, ktorá jeden semester študovala u nás v Banskej Bystrici a bola aj členkou zboru Mladosť. Zo Somboru sme si odniesli hlboké poznatky a umelecké zážitky.
 
V stredu (15. 3. 2017) naša misia prežívala stred svojho pobytu a koncertovania po Srbsku. Aká by to bola misia, keby sme svojim spevom neobohatili aj žiakov, ktorí navštevujú základné a stredné školy, kde sa vyučuje v našom rodnom jazyku. Výchovný koncert, ktorý sme mali v ZŠ Báčsky Petrovec sa niesol vo veľmi veselej atmosfére založenej na úpravách ľudových piesní. Samotný koncert obohatili aj súťaže, ktoré mali edukačný charakter a poďakovanie v podobe potlesku, úsmevu a radosti, ktorá z detí vyžarovala, je a aj bude na nezaplatenie. Odvážnych súťažiacich potešil určite aj darček v podobe CD nosiča zboru Mladosť.
 
Štvrtok (16. 3. 2017) sme svoje pôsobenie v B. Petrovci ukončili. Rozlúčili sme sa s veľmi pohostinnými ľuďmi, ktorých sme za tých pár dní spoznali a naše ďalšie kroky putovali do Nového Sadu. Mesto, ktoré je ekonomicky vyspelé, ale zároveň historicky i kultúrne bohaté. Z tohto mesta si odnášame zážitky nie len tie, ktoré sme mohli vidieť, ale aj tie spevácke, keď naše hlasy neplánovane rozozvučali katedrálu, ktorá svoji čarom ohúri každého návštevníka.
 
Čas veľmi rýchlo plynul a misia musela pokračovať. Zbor Mladosť po hodinách strávených v Novom Sade svoje ďalšie kroky presunul do slovenskej dediny Kovačica. Po príchode a ubytovaní, večer nasledoval sakrálny koncert v evanjelickom kostole a. v. v Kovačici, kde nás evanjelický pán farár privítal vľúdnym slovom. Pre nás ako hostí bolo veľmi príjemné počuť ľudí opäť rozprávať našim materinským jazykom a o to lahodnejšie bolo počuť slová, ktoré nám ľudia po koncerte odovzdali v „írečitej“ slovenčine.
 
Srbská misia sa v piatok blížila k svoju záveru. V piatok (17. 3. 2017) doobeda zbor Mladosť, po prijatí na miestnej Samospráve (Ján Husárik), odspieval výchovný koncert na miestnom Gymnáziu v Kovačici a večer nás už čakalo posledné vystúpenie v evanjelickom kostole a. v. v slovenskej obci Padina. Ešte predtým než odzneli posledné tóny, nám sprievodcovia ukázali to najvzácnejšie, čo obe obce v sebe skrývajú. Navštívili sme múzeum a etno domy, ktoré stále zachovávajú krásu slovenského národa, slovenských zvykov a tradícií, kedy nám aj týmto obyvatelia obcí ukázali, akí sú hrdí na to, že sú Slováci. Sakrálnym koncertom v evanjelickom kostole, pred plným auditóriom vďačných poslucháčov, sme sa spevom so Srbskom rozlúčili.
 
Hudba je most, ktorý spája ľudí akýchkoľvek národov. Tóny sú slová, ktoré pohladia dušu a naplnia srdcia láskou. Hudba je liek na všetky problémy a zanecháva v ľuďoch zážitok, ktorý nikomu nemôžu zobrať. Tieto slová sprevádzali srbskú misiu od začiatku až po posledné tóny, ktoré ešte dlho v kostole zneli.
 
Myslím si, že môžeme konštatovať veľkú úspešnosť misie v Srbsku. Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť mal jeden cieľ. Svojou prítomnosťou a spevom sme chceli obohatiť o umelecký, ale aj výchovný zážitok všetkých, ktorí si nás prišli vypočuť a tým nás podporili na našej ďalšej speváckej ceste.
 
V neposlednom rade by som aj týmto chcela poďakovať všetkým členom speváckeho zboru Mladosť za spevácke výkony, ktoré podali, taktiež primátorovi mesta Banská Bystrica MUDr. Jánovi Noskovi, rektorovi Univerzity Mateja Bela doc. Ing. Vladimírovi Hiadlovskému, PhD., kvestorovi UMB Ing. Ladislavovi Mončekovi, ktorí celý projekt finančne podporili ako aj prodekanovi pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou Pedagogickej fakulty UMB doc. PaedDr. Petrovi Juskovi, PhD. Nesmierna vďaka patrí za prípravu projektu a zorganizovanie misie, ale hlavne za dirigentské vedenie prof. PaedDr. Milanovi Pazúrikovi, CSc. Bez neho by sa táto misia nemohla uskutočniť. Vďaka jeho trpezlivosti, pedagogickým a dirigentským skúsenostiam môže Univerzitný miešaný spevácky zbor Mladosť aj naďalej napredovať. Svojou profesijnou prácou umožňuje študentom spievať nielen doma, ale aj v zahraničí. Poďakovanie patrí aj vedeniu Univerzity Mateja Bela, ktoré zbor podporuje pri realizácií zahraničných aktivít a umeleckých podujatí.
 
Zbor Mladosť verí, že aj ďalšia „misia“ bude aspoň taká úspešná a zanechá toľko zážitkov a pozitívnych pocitov v nás spevákoch, ako Misia Srbsko 2017.
 
Mgr. Ingrida Šavlíková, členka UMSZ Mladosť