Týždeň celoživotného učenia, prof. Arne Carlsen

Vo štvrtok, 12.10.2017, nás poctil svojou návštevou v rámci Týždňa celoživotného učenia, prof. Arne Carlsen, bývalý riaditeľ Inštitútu UNESCO pre celoživotné vzdelávanie. Profesor predstavil projekt Learning cities a diskutovalo sa na témy týkajúce sa celoživotného vzdelávania. Ďakujeme za návštevu.