ŠVOUČ na Katedre výtvarnej kultúry

Dňa 16. marca 2017 sa na Katedre výtvarnej kultúry Pedagogickej fakulty UMB uskutočnila súťaž výtvarných prác študentov v rámci Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ). Študenti prezentovali svoje práce pred odbornou komisiou.

Ocenenými študentami v akademickom roku 2016/2017 sú:

1. miesto: Šabová Katarína – Medzi zvukom a obrazom (1. roč. VUJdb)

2. miesto: Polák Štefan – Človek 21. storočia (2. roč. VUJdb)

3. miesto: Paprčková Terézia – Stopy v hline (1. roč. VUJdb)

Oceneným srdečne blahoželáme.

Foto: Štefan Poliach