Študentské divadlo PF UMB

Študentské divadlo 2.roč. PEPg. Bc  opäť  zavítalo

na ZŠ u Filipa  s vystúpením Calvin a Vianočná koleda.