Strieborný úspech UFS Mladosť v Liptovskom Mikuláši

Mladosť strieborná

Univerzitný folklórny súbor Mladosť zaznamenal ďalší úspech. Na krajskej súťaži choreografií v DJGT vo Zvolene, organizovanej Stredoslovenským osvetovým strediskom v Banskej Bystrici získal súbor titul Laureáta a priamy postup na celoslovenskú súťaž, ktorá sa konala 11.11.17 v Liptovskom Mikuláši. Mladosť súťažila s choreografiou Ilečke (obradového ženského chorovodu z obce Jánošík vo Vojvodine), autorskej dvojice Tatiany Urbanovej (absolventka KSP PF UMB) a Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, rodáčky z Jánošíku. Ako priamy zdroj a hosťujúci interpret spolupracuje s UFS Mladosť už dlhší čas. Aj vďaka nej a manželovi Ivanovi Bagľašovi Mladosť premiérovala Obrazy z Dolnej zeme vo svojom výročnom programe v máji 2017.

Na súťaži sa Mladosť umiestnila v striebornom pásme, čo je významným úspechom na celoštátnej úrovni. Medzi trinástimi choreografiami zasvietila táto komorná chuťovka svojou výtvarnosťou, nápaditou priestorovou kresbou a originálnymi krojmi z obcí Jánošík a Aradáč. Tanečnice Mladosti plnohodnotne interpretovali banátsky tanečno-spevácky štýl a svojou prirodzenou dynamikou a eleganciou vyvolali spontánny potlesk.

V súťaži bolo uvedené i dielo Martina Urbana s názvom Ozveny z Telgártu, tentokrát v prevedení FS Vršatec z Dubnice nad Váhom, ktoré sa čestne umiestnilo v bronzovom pásme.

Mladosť v galaprograme uviedla Čardáše z Banátu a Báčky, druhú časť bloku Obrazy z Dolnej zeme. S výraznou diváckou odozvou. Takouto tvorbou súbor dáva do pozornosti krajanskú kultúru, súčasť národnej klenotnice Slovákov. Súvisí to aj so zámerom UMB plnohodnotne podporiť Slovákov žijúcich v zahraničí aj v možnosti štúdia. Katedra hudobnej kultúry prostredníctvom činnosti študentov v umeleckých telesách vytvára priestor pre ich osobnostný a umelecký rast a to aj kontaktom s krajanským prostredím. Miešaný spevácky zbor a folklórny súbor Mladosť pravidelne hosťujú na Dolnej zemi a ďalších enklávach Slovákov žijúcich v zahraničí. Na prelome rokov sa pripravuje zájazd Mladosti do Melbourne, rovnako ku krajanom.

Výskum aktuálneho stavu hudobno-tanečnej kultúry krajanov je predmetom vedeckej činnosti vedenia UFS Mladosť. Martin Urban pôsobí ako lektor, metodik a autor v krajanskom prostredí už viac ako 15 rokov. Umelecký vedúci ľudovej hudby Pavel Martinka v spolupráci s Leonórou Súdiovou z vojvodinskej Selenče, študentkou KHK PF UMB, huslistkou ľudovej hudby skúma viaceré aspekty hudobnej kultúry Slovákov žijúcich v Srbsku, čo sa pretavuje i do umeleckej tvorby. Výsledkom je kompaktné hudobno-tanečné dielo, rešpektujúce štýlotvorné charakteristiky zdrojového prostredia s pridanou hodnotou vyzretého autorského rukopisu Mladosti.

 

Mgr. Pavel Martinka, PhD.

Mgr. art. Martin Urban, PhD.

Katedra hudobnej kultúry